28-02-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Meddelelser#29 - TILLÆGSDAGSORDEN Beslutningsforslag vedr. Ruslands angreb modUkraine#2 - Permanentgørelse af forsøgsordning med borgerforslag i BallerupKommune#3 - Handicaprådet - valg af 5 medlemmer og 1 stedfortræder frahandicaporganisationer i Ballerup Kommune#4 - NEXT Uddannelse København, bestyrelsen - valg af 1 medlemSagsnummer#5 - TEC, Technical Education Copenhagen, bestyrelsen - valg af 1 medlem#6 - Ballerup Museums Fond, bestyrelsen - valg og udpegning af medlemmer#7 - Nedsættelse af Udvalget for Ungdomspuljen i Ballerup Kommune - valg af 2medlemmer#8 - Nedsættelse af Eliteidrætsrådet for Ballerup Kommune - valg af 2medlemmer#9 - Nedsættelse af Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune - valg af 3medlemmer#10 - Nedsættelse af Komitéen for udvælgelse af årets ledere og årets ungefrivillige - valg af 2 medlemmer#11 - Nedsættelse af Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris -valg af 2 medlemmer#12 - Nedsættelse af Grønt Råd - samt valg af 2 medlemmer#13 - Nedsættelse af Udvalg for Grøn Omstilling - valg af 5 medlemmer#14 - Nedsættelse af Udvalget til præmiering af arkitektur - valg af 2medlemmer#15 - Nedsættelse af Udvalg for Byudvikling i Ballerup Kommune - valg af 3medlemmer#16 - Afregning for aftenskoler 2021#17 - Økonomiske hjælpeforanstaltninger for den folkeoplysendevoksenundervisning 2022#18 - Dispensation fra regel om tilbagebetaling ved aflæggelse af regnskab foraktivitetstilskud 2021#19 - Takster for vand og spildevand for 2022 i Ballerup Kommune#20 - Etablering af ladeinfrastruktur med henblik på at opfylde kravene iladestanderbekendtgørelsen#21 - Innovationssamarbejde med virksomheden IQ Energy Nordic i 2022#22 - Energibesparende foranstaltninger - anlægsbevilling#23 - Bibliotek åbnes mod Banegårdspladsen - anlægsbevilling#24 - Initiativretten fra Enhedslisten og Radikale Venstre om Fremme afnaturindhold i søer og regnvandsbassiner, der indgår i detspildevandstekniske system

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 28. februar 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 311
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 6
Det seneste år: 311
There is no video in the channel yet. There is no video yet.