29-11-21 – Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - MEDDELELSER#2 - TREDJE BUDGETOPFØLGNING 2021 FOR BALLERUP KOMMUNE#3 - ÆNDRING AF BEVILLINGSRAMMER FRA BUDGET 2022 PÅ ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE#4 - GENBEREGNING AF TAKSTER FOR 2022#5 - BESKÆFTIGELSESVEJLEDER#6 - REDEGØRELSE OG FORELØBIG EVALUERING AF SENIORRÅDSVALGET SOM FREMMØDEVALG#7 - BORGERRÅDGIVERENS SKRIFTLIGE BERETNING TIL KOMMUNALBESTYRELSEN FOR PERIODEN DEN 1. NOVEMBER 2019 TIL DEN 31. OKTOBER 2020#8 - DANMARKSKORT OVER OMGJORTE SAGER I ANKESTYRELSEN PÅ SERVICELOVENS OMRÅDER#9 - EVALUERING AF FORSØGSORDNING MED BORGERFORSLAG#10 - BEREDSKABSPLAN FOR BALLERUP KOMMUNE#11 - IMPLEMENTERING AF FORHØJELSE AF ENHEDSTAKSTEN FOR SEGREGERING TIL SPECIALUNDERVISNING#12 - GENEREL DISPENSATION FOR ARBEJDET MED UDSKOLINGSLINJER I 2022/23#13 - NY SUNDHEDSPOLITIK EFTER HØRING I RÅD OG NÆVN M.V.#14 - KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP PÅ PLEJECENTRE 2022#15 - KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET 2022#16 - KVALITETSSTANDARD FOR AFLØSNING OG AFLASTNING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2022#17 - KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING SAMT HJEMMEVEJLEDNING FOR BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE 2022#18 - BESKÆFTIGELSESPLAN 2022#19 - FJERNVARME TIL NY OG EKSISTERENDE BEBYGGELSE I MÅLØV#20 - MOVIA - TRAFIKBESTILLING 2022#21 - KAPACITETSUDVIDELSE AF DAGINSTITUTION - ANLÆGSREGNSKAB#22 - RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER 2020 - ANLÆGSREGNSKAB#23 - RENOVERING AF LEGEPLADSER, SKOLER 2020 - ANLÆGSREGNSKAB#24 - LEGEPLADS LUNDEGÅRDEN, HELHEDSRENOVERING - ANLÆGSREGNSKAB#25 - BUDGET 2022 - ANLÆGSBEVILLINGER#26 - MEDFINANSIERING AF AREALOPKØB TIL VESTSKOVEN 2021-2025 - ANLÆGSBEVILLING#27 - FORBEDRING AF FYSISKE RAMMER PÅ FORENINGS- OG FRIVILLIGCENTER TAPETEN - ANLÆGSBEVILLING#28 - TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2021 - ANLÆGSBEVILLING#29 - BALLERUP SOM CYKELBY - ANLÆGSBEVILLING#30 - OPRENSNING AF SØER OG VANDHULLER - ANLÆGSBEVILLING

Se eller gense Kommunalbestyrelsen 29. november 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 198
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 11
There is no video in the channel yet. There is no video yet.