31-05-21 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - MEDDELELSER#2 - ÅRSREGNSKAB 2020 FOR BALLERUP KOMMUNE#3 - UDDYBNING AF FORSLAG TIL SERVICERAMMEREDUKTIONER VED FØRSTE BUDGETOPFØLGNING 2021#4 - AFTALE OM FÆLLES SEKRETARIATSBETJENING AF HUSLEJENÆVN OG BEBOERKLAGENÆVN FOR BALLERUP OG FURESØ KOMMUNER FOR PERIODEN 2022-2025#5 - FORORD I FORBINDELSE MED NYE POLITIKKER I BALLERUP KOMMUNE#6 - FORLÆNGELSE AF POLITIKKER PÅ KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE#7 - FREMMØDEVALG TIL SENIORRÅDSVALG 2021#8 - VALGBESTYRELSE VED KOMMUNALE OG REGIONALE VALG#9 - VALGSTYRERFORMÆND OG VALGSTYRERE TIL KOMMUNALVALGET DEN 16. NOVEMBER 2021 SAMT EVENTUELT ØVRIGE VALG I VALGPERIODEN#10 - TILFORORDNEDE VÆLGERE VED AFVIKLING AF VALG, HERUNDER DIÆTER#11 - BALLERUP MUSEUMS FONDS ÅRSREGNSKAB 2020#12 - ÅBNING AF INDENDØRS IDRÆTSFACILITETER FOR FORENINGER I FERIEPERIODER#13 - NY PROCEDURE FOR FORDELING AF KUNSTGRÆSTID#14 - PRÆCISERING AF ANVISNINGSREGLERNE TIL DAGTILBUD#15 - FORÆLDREBETALT FROKOST I DAGTILBUD FRA 1. JANUAR 2022#16 - KLIPPEKORT TIL EKSTRA LEDSAGELSE FOR BORGERE I BOTILBUD#17 - TIMEPRISER 2021 FOR FRITVALGSORDNINGEN#18 - FAGLIGE TILSYN I 2020#19 - ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK#20 - RAMMEAFTALE PÅ DANSKUDDANNELSESOMRÅDET I HOVEDSTADSOMRÅDET#21 - TRÆSTRATEGI#22 - SMØRUM BALLERUP INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE#23 - ETABLERING AF LOVPLIGTIGE ELMÅLERE - ANLÆGSREGNSKAB#24 - OMBYGNING PÅ MATERIELGÅRDEN PÅ ÅGERUPVEJ TIL HJÆLPEMIDDELCENTRALEN - ANLÆGSBEVILLING#25 - RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ SKOLER, BFO'ER OG KLUBBER 2021 - ANLÆGSBEVILLING#26 - RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER 2021 - ANLÆGSBEVILLING#27 - TINGSTEDET I MÅLØV - ANLÆGSBEVILLING#28 - KAMP MOD INVASIVE ARTER - ANLÆGSBEVILLING#29 - NATURFORBEDRINGSPULJEN - ANLÆGSBEVILLING

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet d. 31. Maj 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 110
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.