27-04-20 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - MEDDELELSER#2 - ÅRSREGNSKAB 2019 FOR BALLERUP KOMMUNE#3 - FØRSTE BUDGETOPFØLGNING 2020 FOR BALLERUP KOMMUNE#4 - ANSØGNING FRA BOLIGFORENINGEN AAB OM NYBYGGERI AF 41 ALMENE FAMILIEBOLIGER I AFDELING 45 II PÅ LILLETOFTEN I SKOVLUNDE - SKEMA A#5 - ANSØGNING FRA BALLERUP EJENDOMSSELSKAB OM GODKENDELSE AF KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SOLCELLER I AFDELING ELLEBO#6 - ANSØGNING OM KOMMUNAL GARANTI FOR OPTAGELSE AF LÅN TIL RENOVERING AF TAG PÅ AFDELING KORNGÅRDEN FRA BALLERUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB#7 - BALLERUPAFTALEN 2020#8 - STATUSRAPPORT 2019 FOR HUSLEJENÆVNET OG BEBOERKLAGENÆVNET FOR BALLERUP KOMMUNE OG FURESØ KOMMUNE#9 - FORSLAG OM ETABLERING AF PULJEN "MUSIK I FÆLLESSKAB"#10 - STYRELSESVEDTÆGTEN FOR BALLERUP KOMMUNES SKOLER#11 - DELTAGELSE I RAMMEFORSØG EUD 8/9 I SKOLEÅRET 2020/21#12 - ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG UDPEGNING AF NY REPRÆSENTANT TIL DOMMERKOMITÉ FOR SUNDHEDSPRISER#13 - FORSLAG TIL ÆNDRINGER I SENIORRÅDETS VEDTÆGTER#14 - LOKALPLAN NR. 188 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 15 FOR ELLEBO I BALLERUP#15 - LOKALPLAN NR. 189 FOR SKOVMARKEN, EGEBJERG I BALLERUP#16 - ANSØGNINGSPULJEN TIL FLERE PÆDAGOGER OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER TIL INSTITUTIONER MED MANGE 0-2-ÅRIGE SÅRBARE OG UDSATTE BØRN - INDTÆGTSBEVILLING#17 - PULJE TIL KOMPETENCELØFT AF PÆDAGOGER OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER I DAGINSTITUTIONER SAMT DAGPLEJERE, DER ARBEJDER MED 0-2-ÅRIGE FRA UDSATTE OG SÅRBARE FAMILIER - INDTÆGTSBEVILLING#18 - RENOVERING AF SVØMMEHAL PÅ TORVEVEJ I SKOVLUNDE - ANLÆGSBEVILLING#20 - FLYTNING AF GREEN NR. 16, HJORTESPRING GOLFKLUB - ANLÆGSBEVILLING#21 - FORBEDRING AF DE FYSISKE RAMMER PÅ TAPETEN, FORENINGS- OG FRIVILLIGCENTER - ANLÆGSBEVILLING#22 - INDEKLIMA PÅ SKOLER 2020 - ANLÆGSBEVILLING#23 - RENOVERING AF LEGEPLADSER VED SKOLER OG BFO'ER 2020 - ANLÆGSBEVILLING#24 - RENOVERING AF LEGEPLADSER - DAGINSTITUTIONER 2020 - ANLÆGSBEVILLING#25 - FAGLOKALER PÅ SKOLER 2020 - ANLÆGSBEVILLING#26 - INDEKLIMA DAGINSTITUTIONER 2020 - ANLÆGSBEVILLING#27 - IT-INFRASTRUKTUR OG VELFÆRDSTEKNOLOGI - ANLÆGSBEVILLING#28 - SORT PULJE 2020 - ANLÆGSBEVILLING#29 - ETABLERING AF BÆNKE - ANLÆGSBEVILLING#30 - TILLÆGSDAGSORDEN ÆNDRING AF FORÆLDREBETALINGEN FOR DAGTILBUD SOM FØLGE AF COVID-19#31 - TILLÆGSDAGSORDEN ÆNDRING AF BESLUTNING OM GRUPPESTØRRELSER I FORBINDELSE MED DEN GRADVISE GENÅBNING AF DAGTILBUD, DAGPLEJE, SKOLER, BFO OG KLUBBER#32 - TILLÆGSDAGSORDEN ØKONOMISKE HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING#33 - TILLÆGSDAGSORDEN PÅRØRENDES BESØG PÅ PLEJECENTRE OG BOTILBUD

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2020 Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 248
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 5
Det seneste år: 248
There is no video in the channel yet. There is no video yet.