28-10-19 – Møde kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - MEDDELELSER#2 - ANSØGNING FRA BOLIGFORENINGEN AAB OM NYBYGGERI AF 39 ALMENE BOLIGER I AFD. 47 II PÅ LUNDEBJERGGÅRDSVEJ I SKOVLUNDE - SKEMA B#3 - ÅBNINGSTIDER PÅ BALLERUP RÅDHUS#4 - ØKONOMISK BEMYNDIGELSE EFTER LOV OM KOMMUNERNES STYRELSE, § 32#5 - PSYKIATRIRÅDET - VALG AF 1 MEDLEM OG 1 PERSONLIG STEDFORTRÆDER UNDER ALI ABBASIS (Ø) BARSELSORLOV#6 - HØRING PÅ KKR'S UDKAST TIL FÆLLES KOMMUNAL STRATEGI FOR UNGES SUNDHED#7 - KAPACITET I DAGTILBUD#8 - LOKALPLAN NR. 177 MED TILHØRENDE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 FOR UDVIDELSE AF PLEJECENTER TOFTEHAVEN I BALLERUP#9 - KOMMUNEPLANTILLÆG 12 FOR OMRÅDE VED LILLETOFTEN/MALMPARKEN I SKOVLUNDE#10 - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 - ØGET ETAGEANTAL I RAMMEOMRÅDE VED BYBJERGVEJ/EJBYVEJ#11 - LOKALPLAN NR. 188 FOR NYBYGGERI VED ELLEBO MED TILHØRENDE KOMMUNEPLANTILLÆG 15#12 - LOKALPLAN NR. 189 FOR BOLIGOMRÅDET SKOVMARKEN I EGEBJERG#13 - PLANLÆGNING FOR OMDANNELSE AF JONSTRUPLEJREN#14 - SAMLET KOLONIHAVEINDSATS#15 - KOLLEKTIV TRAFIKBESTILLING 2020 HOS MOVIA#16 - INDSAMLING AF AFFALD PÅ TVÆRS#17 - SALG AF AREAL VED BYDAMMEN I BALLERUP#18 - FAGLOKALER PÅ SKOLER 2019 - ANLÆGSBEVILLING#19 - INDEKLIMA PÅ SKOLER 2019- ANLÆGSBEVILLING#20 - RENOVERING AF LEGEPLADSER - DAGINSTITUTIONER 2019 - ANLÆGSBEVILLING#21 - PULJE TIL ÆNDRINGER I DAGINSTITUTIONER 2019 - ANLÆGSBEVILLING#22 - HANDICAP TILGÆNGELIGHED 2019 - ANLÆGSBEVILLING#23 - FORUNDERSØGELSER I BYUDVIKLING - ANLÆGSREGNSKAB#24 - FORUNDERSØGELSER I BYUDVIKLING 2019 - ANLÆGSBEVILLING

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 28. Oktober 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 761
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 761
There is no video in the channel yet. There is no video yet.